Recensies
De Nederlandsche Leeuw CXXXV (2018), nr. 2
Ronald A. van der Spiegel
Deze recensie bevat tal van kritische kanttekeningen en een aantal waardevolle correcties op genealogisch en heraldisch gebied. Sommige ervan waren reeds door andere lezers aangedragen, en zijn verwerkt in de rubriek "Aanvullingen en correcties". Overige zullen daarin binnenkort een plaats krijgen.

Filter. Tijdschrift over vertalen
Ton Naaijkens
9 januari 2018
Deze recensie maakt speciaal werk van de (ver)talige kant van Jan van Brederodes Des coninx summe.

De vertaalridder
Je kunt zomaar gecharmeerd raken van woorden of ineens zien hoe ze in elkaar zitten. Ik noem: kenteken. Namen kunnen aantrekkingskracht bezitten, ik noem: Rozalie Hirs. Woorden kunnen verbazen, ik noem: appongeluk. Maar daar hoorde ik pas rond de kerst voor het eerst van, toen het tot woord van het afgelopen jaar werd gebombardeerd. Ik moet dus behoorlijk afwezig zijn geweest in 2017. Taal is een wonderlijke materie, die zich telkens vernieuwt en waarmee te boetseren en te speculeren valt. Kenteken? De hele taal is een en al kenteken. En woorden lichten op als nova's en doven weer uit, het is iets van alle tijden dat zich elk jaar herhaalt.

Bekijk recensie
Historiek
Joost Eskes
18 december 2017
Niet iedereen is het gegeven om uit het stof van oorkonden en bijna vergane, oude handschriften goud te slaan, maar aan Frits van Oostrom is een beetje alchemie wel toevertrouwd. Eerder al schiep de Neerlandicus met succesvolle boeken over het literaire leven aan het middeleeuwse Hollandse hof, de dertiende-eeuwse veelschrijver Jacob van Maerlant en de vroeg Middelnederlandse literatuur zichzelf een enorm publiek. Ook met 'Nobel streven' slaat de Utrechtse hoogleraar weer water uit de rots want triomfantelijk laat het stickertje op de voorkant van mijn exemplaar weten dat er eind november 2017 al 60.000 exemplaren van zijn verkocht.

Bekijk recensie
Athenaeum Boekhandel
Wouter van Dijk
20 november 2017
Recensie: het fantastische leven van heer Jan
Menigeen zal de naam Brederode bekend voorkomen, al is het maar vanwege de imposante ruïne van het stamslot van de familie die nog altijd te bezoeken is in Santpoort. De Brederodes waren een belangrijk middeleeuws geslacht in het graafschap Holland. Frits van Oostrom, hoogleraar en specialist historische letterkunde wijdde een boek aan het zwarte schaap van de familie: heer Jan, de zevende heer van Brederode.

Bekijk recensie
Mainzer Beobachter
Jona Lendering
9 november 2017
Nobel streven (3)
Ik ben geen mediëvist en ook geen neerlandicus. Verwacht van mij geen inhoudelijk oordeel over Nobel streven, het onlangs verschenen boek van Frits van Oostrom dat ik al voor u samenvatte en waarover ik al opmerkte dat de auteur zo mooi uitlegt wat hij aan het doen is.

Bekijk recensie
Mainzer Beobachter
Jona Lendering
6 november 2017
Nobel streven (2)
Wie over een wetenschappelijk onderwerp schrijft voor een groot publiek wordt vroeg of laat geconfronteerd met scepsis. De gebruikelijke adviezen in zulke situaties komen erop neer dat je het wetenschappelijk proces moet uitleggen.

Bekijk recensie
Mainzer Beobachter
Jona Lendering
5 november 2017
Nobel streven (1)
Ik geloof dat Marcel Hulspas op Sargasso de eerste was die wist te melden dat het nieuwe boek van Frits van Oostrom, Nobel streven, ronduit geweldig is. Het boek bevat, zoals de ondertitel ietwat hijgerig maar adequaat samenvat, Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, die u zo rond het jaar 1400 moet plaatsen. Ik heb het boek in één adem – nou vooruit: in twee treinritten Amsterdam-Leeuwarden – uitgelezen.

Bekijk recensie
Vrij Nederland
Jeroen Vullings
oktober 2017
Een hoogst onfortuinlijke Hollandse ridder

'HET ONWAARSCHIJNLIJKE MAAR WAARGEBEURDE verhaal van ridder Jan van Brederode', luidt de passende ondertitel van de biografische studie Nobel streven. Had de mediëvist Van Oostrom (1953) deze vertelstof aangewend voor een roman, dan was hem vast onwaarachtigheid verweten.

Bekijk recensie
De Groene Amsterdammer
Koen Kleijn
25 oktober 2017
Ridder van de droevige figuur

De Middeleeuwen spelen in het historisch besef van Nederland nauwelijks een rol. Gelukkig heeft Frits van Oostrom de edele Jan van Brederode nu uit de vergetelheid gehaald.

Bekijk recensie
Biografieportaal

Eric Palmen
23 oktober 2017
We weten niet wanneer Jan van Brederode precies geboren is, we weten niet eens hoe hij eruit heeft gezien, maar voor de rest weten we eigenlijk best wel veel van hem. Er is Jan de ridder, Jan de monnik en Jan de huurling, die een anoniem graf vond op het slagveld van Azincourt. Hij geloofde in God en de duivel, hemel en hel, en probeerde er in het ondermaanse het beste van te maken, wat niet altijd goed heeft uitgepakt. Frits van Oostrom schreef met Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode zijn biografie.

Bekijk recensie
Neerlandistiek
Marc van Oostendorp
16 oktober 2017
Nobel wetenschappelijk streven

Nobel streven, het nieuwe boek van Frits van Oostrom, kun je niet alleen lezen als een spannend boek over een verbazingwekkend leven – dat van Jan van Brederode, de Hollandse ridder die aan het eind van de veertiende eeuw deelnam aan een paar bizarre roofexpedities tegen Friesland en mede daardoor in financiële problemen raakte.

Bekijk recensie
Friesch Dagblad
Tjerk de Reus
14 oktober 2017
Dicht op de huid van ridder Jan van Brederode

Frits van Oostrom heeft opnieuw een omvangrijk boek over de middeleeuwen afgeleverd. Nu is ridder Jan van Brederode de hoofdpersoon, een kleurrijke maar ook tragische figuur. Van Oostrom schetst een breed panorama van de wereld waarin deze opmerkelijke ridder opereerde.

Bekijk recensie
Reformatorisch Dagblad
Dr. R.P. De Graaf
10 oktober 2017
Biografieën over Nederlandse ridders zijn een grote zeldzaamheid. Dat komt doordat bronnen over middeleeuwse edelen, als ze er al zijn, vaak heel gefragmenteerd zijn, en heel verschillend van aard, van grafelijkheidsrekening tot rijmkroniek.

Bekijk recensie
Trouw
Jaap Goedegebuure
8 oktober 2017
Bij 'het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode' denk je eerder aan een avonturenroman voor jongens van twaalf dan aan een wetenschappelijke studie. Toch prijkt deze slogan prominent op omslag en titelpagina van 'Nobel streven', het nieuwe werk van de gelauwerde letterkundige Frits van Oostrom. Wie er zijn wenkbrauwen bij fronst, moet vooral verder lezen.

Bekijk recensie
Volkskrant
Thomas von der Dunk
7 oktober 2017
Biografieën over middeleeuwse Nederlandse edellieden zijn schaars. Waarom de mediëvist Frits van Oostrom uitgerekend Jan van Brederode (ca. 1372-1415), telg uit een allang uitgestorven oud Hollands adelgeslacht waaraan niet veel meer dan de ruïne van het kasteel bij Santpoort herinnert, interessant genoeg vond voor een levensbeschrijving, wordt pas gaandeweg duidelijk.

Bekijk recensie
NRC
Hendrik Spiering
7 oktober 2017
Zelfs in het levensverhaal van de middeleeuwse ridder Jan van Brederode speelt maatschappelijk ingebedde techniek een grote rol. In deze bijlage vertelt de mediëvist Frits van Oostrom over Brederodes geschiedenis. Alleen al in het tragische einde van deze hoogadelijke Hollander, op het Franse slagveld van Azincourt (1415), schittert de techniek.

Bekijk recensie
NRC
Bas Blokker
6 oktober 2017
Rechercheur van de Middeleeuwen
Interview Frits van Oostrom

Minutieus reconstrueerde neerlandicus Frits van Oostrom het uitzonderlijke leven van ridder Jan van Brederode. „Ik heb me nooit zozeer rechercheur gevoeld als nu."

Bekijk recensie
NRC
Commentaar 'Cultiveer de bronnen van onze kennis van de Middeleeuwen'
6 oktober 2017
Het klinkt als weer een nieuwe thriller van Dan Brown: mediëvist stuit in archief op het bewijs voor de herkomst van Hulthemse handschrift. Dat is het meest spectaculaire Middelnederlandse verzamelhandschrift van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Om het belang van het werk een beetje te duiden: in Nederland wordt wel gesproken van de „Nachtwacht van de Middelnederlandse letterkunde".

Bekijk commentaar
HP De Tijd
Thomas van den Bergh
Schaken met personen en posities
In Nobel streven schetst de vermaarde mediëvist Frits van Oostrom een meeslepend beeld van heer Jan, beroemdste telg uit het geslacht van Brederode. Een leven vol intriges en onverwachte wendingen.

Bekijk recensie