Extra's
Brederodekroniek van Jan van Leiden
De Brederodekroniek van Jan van Leiden is in een aantal handschriften overgeleverd, die onder andere bewaard worden in Den Haag en in Haarlem. In het familiearchief van de Brederodes in Detmold (Duitsland) bevindt zich een handschrift waarin deze kroniek ook is opgenomen, op folium 5 recto tot en met 58 verso (op onderstaande link de nummers 8.jpg t/m 113.jpg). Achter de Brederodekroniek staan nog andere aantekeningen over – meest Hollandse – adellijke geslachten, zoals over de heren van Naaldwijk, Wateringen, Wassenaar en Montfoort. Het handschrift bevat ook enkele teksten in het Latijn, het heeft aantekeningen in de marges, en is bovendien verfraaid met pentekeningen en afbeeldingen van heraldische wapens. De tekst over Jan van Brederode beslaat folium 21 verso t/m 22 verso (39.jpg t/m 41.jpg op onderstaande link).

Het handschrift uit Detmold
Des coninx summe
Des coninx summe blijkt een singulier stuk werk, waarin we Jan van Brederode niet alleen gedegen leren kennen als auteur, maar zelfs als mens, op een manier die uit geen oorkonde valt op te maken.

Download hier een vergelijking tussen de Oudfranse Somme le roi en de Middelnederlandse Des coninx summe.
Stamboom geslacht Brederode
12e - 15e-eeuw
Stamboom geslacht Brederode 12e - 15e-eeuw
Teksten die het boek niet gehaald hebben
Lees hier twee teksten die het uiteindelijk niet gehaald hebben in het boek.