Recensies

Meesterlijk verteld! Geluk en pech van een middeleeuwse ridder

Internationale neerlandistiek 57 (2019), 274-278 | Rita Schlusemann | 3 november 2019

Op 28 oktober 2018 overhandigde Jeroen Dijsselbloem aan Frits van Oostrom de Libris Geschiedenisprijs voor zijn boek over de ridder Jan van Brederode (ca. 1372-1415). De ondertitel zegt in feite al heel sprekend, waar het om gaat: niet een nuchtere analyse van historische gebeurtenissen over een adellijke persoon uit de middeleeuwen, maar het streven om het onwaarschijnlijke leven van deze uitzonderlijke ridder dat toch is gebeurd, aan ons als lezer als ‘verhaal’ aan te bieden. Dat is Van Oostrom op prachtige wijze gelukt.

Nobel streven (1)

Mainzer Beobachter | Jona Lendering | 5 november 2017
Ik geloof dat Marcel Hulspas op Sargasso de eerste was die wist te melden dat het nieuwe boek van Frits van Oostrom, Nobel streven, ronduit geweldig is. Het boek bevat, zoals de ondertitel ietwat hijgerig maar adequaat samenvat, Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, die u zo rond het jaar 1400 moet plaatsen. Ik heb het boek in één adem – nou vooruit: in twee treinritten Amsterdam-Leeuwarden – uitgelezen.

Nobel streven (2)

Mainzer Beobachter | Jona Lendering | 6 november 2017

Wie over een wetenschappelijk onderwerp schrijft voor een groot publiek wordt vroeg of laat geconfronteerd met scepsis. De gebruikelijke adviezen in zulke situaties komen erop neer dat je het wetenschappelijk proces moet uitleggen.

Nobel streven (3)

Mainzer Beobachter | Jona Lendering | 9 november 2017
Ik ben geen mediëvist en ook geen neerlandicus. Verwacht van mij geen inhoudelijk oordeel over Nobel streven, het onlangs verschenen boek van Frits van Oostrom dat ik al voor u samenvatte en waarover ik al opmerkte dat de auteur zo mooi uitlegt wat hij aan het doen is.

Recensie: het fantastische leven van heer Jan

Athenaeum Boekhandel | Wouter van Dijk | 20 november 2017

Menigeen zal de naam Brederode bekend voorkomen, al is het maar vanwege de imposante ruïne van het stamslot van de familie die nog altijd te bezoeken is in Santpoort. De Brederodes waren een belangrijk middeleeuws geslacht in het graafschap Holland. Frits van Oostrom, hoogleraar en specialist historische letterkunde wijdde een boek aan het zwarte schaap van de familie: heer Jan, de zevende heer van Brederode.

Historiek

Historiek | Joost Eskes | 18 december 2017

Niet iedereen is het gegeven om uit het stof van oorkonden en bijna vergane, oude handschriften goud te slaan, maar aan Frits van Oostrom is een beetje alchemie wel toevertrouwd. Eerder al schiep de Neerlandicus met succesvolle boeken over het literaire leven aan het middeleeuwse Hollandse hof, de dertiende-eeuwse veelschrijver Jacob van Maerlant en de vroeg Middelnederlandse literatuur zichzelf een enorm publiek. Ook met ‘Nobel streven’ slaat de Utrechtse hoogleraar weer water uit de rots want triomfantelijk laat het stickertje op de voorkant van mijn exemplaar weten dat er eind november 2017 al 60.000 exemplaren van zijn verkocht.

De vertaalridder

Filter. Tijdschrift over vertalen | Ton Naaijkens | 9 januari 2018
Deze recensie maakt speciaal werk van de (ver)talige kant van Jan van Brederodes Des coninx summe.

Je kunt zomaar gecharmeerd raken van woorden of ineens zien hoe ze in elkaar zitten. Ik noem: kenteken. Namen kunnen aantrekkingskracht bezitten, ik noem: Rozalie Hirs. Woorden kunnen verbazen, ik noem: appongeluk. Maar daar hoorde ik pas rond de kerst voor het eerst van, toen het tot woord van het afgelopen jaar werd gebombardeerd. Ik moet dus behoorlijk afwezig zijn geweest in 2017. Taal is een wonderlijke materie, die zich telkens vernieuwt en waarmee te boetseren en te speculeren valt. Kenteken? De hele taal is een en al kenteken. En woorden lichten op als nova’s en doven weer uit, het is iets van alle tijden dat zich elk jaar herhaalt.

De ridder op het witte blad

8Weekly | Hannes Dedeurwaarder | 30 maart 2018
Frits Van Oostrom waagt zich aan een ridder. Na de rits Middelnederlandse schrijvers in zijn vorige bestsellers een sexier onderwerp, dat hij evenwel aan hetzelfde rigoureuze onderzoek onderwerpt. Conclusie na lectuur? Waren er maar meer van die belezen, gedreven en literair begaafde historici als Van Oostrom.

De Nederlandsche Leeuw CXXXV (2018), nr. 2 (juni 2018)

Ronald A. van der Spiegel
Deze recensie bevat tal van kritische kanttekeningen en een aantal waardevolle correcties op genealogisch en heraldisch gebied. Sommige ervan waren reeds door andere lezers aangedragen, en zijn verwerkt in de rubriek “Aanvullingen en correcties”. Overige zullen daarin binnenkort een plaats krijgen.

Een hoogst onfortuinlijke Hollandse ridder

Vrij Nederland | Jeroen Vullings | oktober 2017
‘HET ONWAARSCHIJNLIJKE MAAR WAARGEBEURDE verhaal van ridder Jan van Brederode’, luidt de passende ondertitel van de biografische studie Nobel streven. Had de mediëvist Van Oostrom (1953) deze vertelstof aangewend voor een roman, dan was hem vast onwaarachtigheid verweten.

Ridder van de droevige figuur

De Groene Amsterdammer | Koen Kleijn | 25 oktober 2017
De Middeleeuwen spelen in het historisch besef van Nederland nauwelijks een rol. Gelukkig heeft Frits van Oostrom de edele Jan van Brederode nu uit de vergetelheid gehaald.

Biografieportaal

Biografieportaal | Eric Palmen | 23 oktober 2017

We weten niet wanneer Jan van Brederode precies geboren is, we weten niet eens hoe hij eruit heeft gezien, maar voor de rest weten we eigenlijk best wel veel van hem. Er is Jan de ridder, Jan de monnik en Jan de huurling, die een anoniem graf vond op het slagveld van Azincourt. Hij geloofde in God en de duivel, hemel en hel, en probeerde er in het ondermaanse het beste van te maken, wat niet altijd goed heeft uitgepakt. Frits van Oostrom schreef met Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode zijn biografie.


Commentaar ‘Cultiveer de bronnen van onze kennis van de Middeleeuwen’

NRC | 6 oktober 2017

Het klinkt als weer een nieuwe thriller van Dan Brown: mediëvist stuit in archief op het bewijs voor de herkomst van Hulthemse handschrift. Dat is het meest spectaculaire Middelnederlandse verzamelhandschrift van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Om het belang van het werk een beetje te duiden: in Nederland wordt wel gesproken van de „Nachtwacht van de Middelnederlandse letterkunde”.

Rechercheur van de Middeleeuwen

NRC | Bas Blokker | 6 oktober 2017

Minutieus reconstrueerde neerlandicus Frits van Oostrom het uitzonderlijke leven van ridder Jan van Brederode. „Ik heb me nooit zozeer rechercheur gevoeld als nu.”

NRC

NRC | Hendrik Spiering | 7 oktober 2017

Zelfs in het levensverhaal van de middeleeuwse ridder Jan van Brederode speelt maatschappelijk ingebedde techniek een grote rol. In deze bijlage vertelt de mediëvist Frits van Oostrom over Brederodes geschiedenis. Alleen al in het tragische einde van deze hoogadelijke Hollander, op het Franse slagveld van Azincourt (1415), schittert de techniek.

Volkskrant

Volkskrant | Thomas von der Dunk | 7 oktober 2017

Biografieën over middeleeuwse Nederlandse edellieden zijn schaars. Waarom de mediëvist Frits van Oostrom uitgerekend Jan van Brederode (ca. 1372-1415), telg uit een allang uitgestorven oud Hollands adelgeslacht waaraan niet veel meer dan de ruïne van het kasteel bij Santpoort herinnert, interessant genoeg vond voor een levensbeschrijving, wordt pas gaandeweg duidelijk.

Trouw

Trouw | Jaap Goedegebuure |8 oktober 2017

Bij ‘het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode’ denk je eerder aan een avonturenroman voor jongens van twaalf dan aan een wetenschappelijke studie. Toch prijkt deze slogan prominent op omslag en titelpagina van ‘Nobel streven’, het nieuwe werk van de gelauwerde letterkundige Frits van Oostrom. Wie er zijn wenkbrauwen bij fronst, moet vooral verder lezen.

Reformatorisch Dagblad

Reformatorisch Dagblad | Dr. R.P. De Graaf | 10 oktober 2017
Biografieën over Nederlandse ridders zijn een grote zeldzaamheid. Dat komt doordat bronnen over middeleeuwse edelen, als ze er al zijn, vaak heel gefragmenteerd zijn, en heel verschillend van aard, van grafelijkheidsrekening tot rijmkroniek.

Dicht op de huid van ridder Jan van Brederode

Friesch Dagblad | Tjerk de Reus | 14 oktober 2017
Frits van Oostrom heeft opnieuw een omvangrijk boek over de middeleeuwen afgeleverd. Nu is ridder Jan van Brederode de hoofdpersoon, een kleurrijke maar ook tragische figuur. Van Oostrom schetst een breed panorama van de wereld waarin deze opmerkelijke ridder opereerde.

Nobel wetenschappelijk streven

Neerlandistiek | Marc van Oostendorp | 16 oktober 2017

Nobel streven, het nieuwe boek van Frits van Oostrom, kun je niet alleen lezen als een spannend boek over een verbazingwekkend leven – dat van Jan van Brederode, de Hollandse ridder die aan het eind van de veertiende eeuw deelnam aan een paar bizarre roofexpedities tegen Friesland en mede daardoor in financiële problemen raakte.