Recensies

Dicht op de huid van ridder Jan van Brederode

Friesch Dagblad | Tjerk de Reus | 14 oktober 2017
Frits van Oostrom heeft opnieuw een omvangrijk boek over de middeleeuwen afgeleverd. Nu is ridder Jan van Brederode de hoofdpersoon, een kleurrijke maar ook tragische figuur. Van Oostrom schetst een breed panorama van de wereld waarin deze opmerkelijke ridder opereerde.

Nobel wetenschappelijk streven

Neerlandistiek | Marc van Oostendorp | 16 oktober 2017

Nobel streven, het nieuwe boek van Frits van Oostrom, kun je niet alleen lezen als een spannend boek over een verbazingwekkend leven – dat van Jan van Brederode, de Hollandse ridder die aan het eind van de veertiende eeuw deelnam aan een paar bizarre roofexpedities tegen Friesland en mede daardoor in financiële problemen raakte.

Biografieportaal

Biografieportaal | Eric Palmen | 23 oktober 2017

We weten niet wanneer Jan van Brederode precies geboren is, we weten niet eens hoe hij eruit heeft gezien, maar voor de rest weten we eigenlijk best wel veel van hem. Er is Jan de ridder, Jan de monnik en Jan de huurling, die een anoniem graf vond op het slagveld van Azincourt. Hij geloofde in God en de duivel, hemel en hel, en probeerde er in het ondermaanse het beste van te maken, wat niet altijd goed heeft uitgepakt. Frits van Oostrom schreef met Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode zijn biografie.


Ridder van de droevige figuur

De Groene Amsterdammer | Koen Kleijn | 25 oktober 2017
De Middeleeuwen spelen in het historisch besef van Nederland nauwelijks een rol. Gelukkig heeft Frits van Oostrom de edele Jan van Brederode nu uit de vergetelheid gehaald.

Een hoogst onfortuinlijke Hollandse ridder

Vrij Nederland | Jeroen Vullings | oktober 2017
‘HET ONWAARSCHIJNLIJKE MAAR WAARGEBEURDE verhaal van ridder Jan van Brederode’, luidt de passende ondertitel van de biografische studie Nobel streven. Had de mediëvist Van Oostrom (1953) deze vertelstof aangewend voor een roman, dan was hem vast onwaarachtigheid verweten.

Meesterlijk verteld! Geluk en pech van een middeleeuwse ridder

Internationale neerlandistiek 57 (2019), 274-278 | Rita Schlusemann | 3 november 2019

Op 28 oktober 2018 overhandigde Jeroen Dijsselbloem aan Frits van Oostrom de Libris Geschiedenisprijs voor zijn boek over de ridder Jan van Brederode (ca. 1372-1415). De ondertitel zegt in feite al heel sprekend, waar het om gaat: niet een nuchtere analyse van historische gebeurtenissen over een adellijke persoon uit de middeleeuwen, maar het streven om het onwaarschijnlijke leven van deze uitzonderlijke ridder dat toch is gebeurd, aan ons als lezer als ‘verhaal’ aan te bieden. Dat is Van Oostrom op prachtige wijze gelukt.